We care for IT is een erkend leerbedrijf.

Sinds november 2017 is We care for IT erkend als leerbedrijf door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Als SSB erkend leerbedrijf kunnen wij leerlingen uit het mbo begeleiden en opleiden door middel van een stage bij We care for IT.

Over Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

Sinds 1 augustus 2015 is er één landelijk beeldmerk voor alle erkende leerbedrijven. Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) zet zich in om studenten de beste praktijkopleiding te bieden en uitzicht te geven op een baan. Op deze wijze krijgen bedrijven steeds vaker vakmensen die zij nodig hebben. Leerlingen in het mbo kunnen via het SSB op zoek gaan naar een geschikte stageplaats. We care for IT is bij het SSB bekend als erkend leerbedrijf. Het SSB helpt onder andere bij het vinden van een geschikte stage. Daarnaast draagt zij zorg aan een goede aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt.

We Care For IT is door SBB erkend als leerbedrijf. Dat betekend dat wij MBO-leerlingen met interesse voor IT/ICT kunnen en mogen begeleiden tijdens een leer- werkperiode

Momenteel hebben we geen plek voor stageplekken.